euzg2020 eu2020

Majandus

Ärisubjektide kontsentratsioon ja seal hulgas ettevõtjate, haridusvaldkonna tööjõudu, erinevate spetsialiseeritud äriteenuste pakkujad ja teatud majanduse kõrgtehnoloogilised sektorid on Zagrebi linna arengujõud. Linnavalitsus oma aktiivse poliitikaga pidevalt arendab, edendab ja realiseerib uuenduslikke ideesid ja kapitaalsed projektid, mida tõestavad kõige paremini asjaolud, et üle 50% välismaiste otseinvesteeringutest ja peaaegu kolmandik Horvaatia Vabariigi SKP teenitakse just Zagrebis.

Zagrebi linn on kui Horvaatia Vabariigi üldise majanduse hoidja esindab äri-, tööstus-, teadus-, haridus-, teadusuuringute ja finantskeskust, innustab ja arendab majandust mis põhineb ettevõtlusel, teadmistel ja innovatsioonidel ning samuti kvaliteetse kaupade ja teenuste pakkumisel mille kaudu eelkõige areneb ja edendab tööturgu ja haridussüsteemi. Selliste tegevuste kaudu linn soovib näidata end ettevõtluse partnerina ning oma pädevuse piirides ja funktsioonide täites, proovib ta majandusetegevuse ja majandusliku infrastruktuuri kaudu teha kõike võimalike uute töökohtade loomiseks ja kodanike parema materiaalse ja sotsiaalse perspektiivi tagamiseks.

Zagrebi Holdingu tegevuse kaudu, mis 100% Zagrebi linna valduses, edendab tõhusat kommunaalteenuste ja teiste linnateenuste osutamist.
Zagrebi innovatsioonikeskuse asutaja ja omanik on Zagrebi linn mis tugi kõigile neile, kes soovivad ettevõtlusvette sukelduda arendades innovaatilise idee või toodet.
 
Liiklus
Liiklusühendus: Zagrebi linn asub Horvaatia keskosas mis võimaldab kiiret ja lihtsat ühendust nii mandriga kui rannikualadega. Vastvalminud Franjo Tuđmani lennujaam on vaid 20 minuti kaugusel kesklinnast, tagades ühendusi paljude Euroopa linnadega, seal hulgas pakub otselende Kanadasse, Aasiasse ja Venemaale.

Kui eelistate autoga reisimist, peate teadma, et Zagreb asub üleeuroopalise transpordi võrgus, mis ühendavad Lääne- ja Ida-Euroopat, kui tema lõunaosa põhjaga. Horvaatia kiirteed on infrastruktuuri poolest üks paremaid Euroopas, ühendavad meid kõigi meie naaberriikidega ja pakuvad lihtsa juurdepääsu igale Horvaatia nurgale. Zagrebist vajate vaid kaks tundi et maanteel jõuda Aadria mereni!

Zagrebi bussijaam asub kesklinna lähedal ja pakub reisijatele kiiret ja ohutut sõit. 44 peroonidega bussijaam ühendab Zagrebi nii teiste Horvaatia maakondadega kui enamiku teiste Euroopa riikidega.

Mis puutub raudteeliiklust siis Zagrebi linn omab hea ühenduse linna ja äärelinna vahelise raudteesüsteemi.

Pidevad investeeringud Zagrebi ühistransporti ja selle valdkonda õigustavad metropoli staatust. Trammid moderniseeritakse, eriti alates 2005. aastast, kui Zagrebi tänavatel hakkas sõitma esimene kodumaal toodetud madala põrandaga tramm. Investeerimisprojektide lõpetamine näeb ette uued bussid ja eriotstarbelised sõidukid puuetega inimeste reisiks. Zagreb on üks linnadest kõrge standartidega, kui tegemist on ühistranspordiga.
 
Energeetika
Zagrebi linn kui Horvaatia Vabariigi pealinn omab kohustus ja vastutus alaliselt läbi viia efektiivse energia- ja keskkonnapoliitikat, põhieesmärgiga täita säästva arengu tingimusi, vastavalt  arengut, mis vastab praeguste põlvkondade vajadustele ning loodusega kooskõlas olemist, tagades tulevastele põlvkondadele nende vajaduste rahuldamist. Sel põhjusel viib Zagrebi linnavalitsus ellu otsustavalt ja aktiivselt kavandatud energiasäästliku meetmete ja  protsesside arendamise ning oma visiooni elluviimiseks: Zagrebi linn - säästva arengu linn.
 
Keskkond
Selliste püüdluste kestva edu jaoks on kõige olulisem arendada teadlikkust säästvast keskkonnaarengust nii iga inimese kui ka kogu ühiskonna tasandil, kusjuures Zagrebi linn pöörab erilist tähelepanu lastele ja noortele. Sel põhjusel Zagrebi linna üks olulistest projektidest on öko-koolid ja öko-lasteaiad, mille programm on suunatud keskkonnaharidusele. Õpetamine keskkonnakaitsest ja ratsionaalsest jäätmekäitlusest on kõige parem alustada juba noorest east, et arendada keskkonnahoiualaseid teadmisi, oskusi ja harjumusi ning juba noorelt mõistis looduse ja selle ressursside suhtes vastutustundliku käitumise vajadust. Sel viisil tagame uut põlvkonda keskkonnateadlike noorte inimesi kelle praegused positiivsed harjumused on tagatis puhta ja turvalise tuleviku.