euzg2020 eu2020

Põllumajandus

Sajanditevanused metsad katavad peaaegu kolmandiku Zagrebi linna kogupinnast ning nad on hästi säilinud haruldased ürgsed ja looduslikud kompositsioonid ning omamoodi linnaoaas. Põllumajanduse- ja maapiirkondades rakendab Zagrebi linn kohaliku põllumajanduse säästva arengu poliitikat lähemas ja laiemas keskkonnas mis võtab arvesse Zagrebi rolli turustamiskeskusena ja kõiki tema looduslikke tingimusi, mis määravad põllumajandusliku tootmise sektorite prioriteetsed piirkonnad.
 
Metsamajandus loomahooldus
Projekt "Linnaaiad" - Zagrebi linna omanduses oleva põllumaa haljastus ja varustamine hästi vastu võetud ja idee on selles, et osa põllumaast antakse Zagrebi linnakodanikele kasutusele toidu (köögiviljade ja marjade), ravimtaimede ja lillede oma tarbeks kasvatamiseks.

Projekt on hea näide säästva linnamaa kasutust, mis võib parandada kodanike elukvaliteeti sotsiaalses, tervishoiu, majanduslikus ja keskkonnaalases mõttes. Linnaaiad muudavad tervisliku toidu kättesaadavaks ja parandavad kodanike kodueelarvet, aitavad tervislikuma keskkonna säilitamist, bioloogilise mitmekesisuse säilitamist, kodanike keskkonnateadlikkust, loodusega ühendamist, tervislikule vaba aja veetmist ja tervislike eluviiside propageerimist kui ka Zagrebi linna partnerluse linnaelanikutega arendamist.

Maakondade infrastruktuur mis asub urbanistliku linnaosa läheduses on tohutu potentsiaal linnaelanikel, eemalduda rahvahulgast, mürast ja stressist, tihedast linnaelust, kus leiad rahu, roheluse, puhas ja värske õhk. Kõige väärtuslikum pärl on Zagrebi metsad, mis on sajandeid ellu jäänud ja omavad, harva kus veel võib kohtuda, hästi säilinud jaotatud autohtoonide ja looduslike kompositsioonid millega esindavad linnatingimustes omamoodi oaasi.

Tänu unikaalsele linna ja maa kombinatsioonile, Zagrebi linn võib kiidelda ka maaturismi arenguga. See hõlmab loodusparkide ja muu maa pärandi külastusi, panoraamsõite, maastiku nautimist ja turismitaludes viibimisi.
 
Põllumajandus – Metsamajandus loomahooldus
Sadakond tuhat lemmiklooma Zagrebis on piisav põhjus, et Zagrebi linn viib läbi loomade kaitseks ja hooldamiseks vastutustundlikku poliitikat, eriti reguleerib lemmikloomade pidamise viisi ja tingimusi, kehtestab lemmikloomade pidamise eeskirju ja tagab hügieeniteenuste tööd. Sellepärast erilist tähelepanu pööratakse hüljatud, kadunud, vigastatud ja väärkoheldud loomadele, neile tagatakse kaitse ja hoolitsuse Zagrebi linna (Dumovec) varjupaigas ja Zagrebi linna loomaaias.