euzg2020 eu2020

Sotsiaalkaitse

Zagreb võiks nimetada linnaks, mis hoolitseb ja edendab tippsaavutusi kõigis oma funktsioneerimise segmentides, eriti hariduse ja sotsiaalkaitse valdkondades kus on saavutatud kõrge tase hoolitsemine kaaskodanike eest.
Kuna ta on üks sotsiaalselt kõige tundlikumate linnadest Horvaatias pööratakse suurt tähelepanu sotsiaalhoolekandele, erinevate eluolude tõttu abivajajate õiguste, abi ja kaitse tagamises.

Samuti Zagrebi linn hoolitseb linnakodanike eest, parandades nende elutingimusi ja hõlmates kõiki vanuserühmi, sealhulgas lapsi alates imikueast kuni eakateni.

Pidevalt jälgitakse kodanike vajadusi ning võetakse tarvitusele abinõusid, mis hõlmavad konkreetset mitterahalist abi, toitu, rahalist abi, majutust ja muid sotsiaalteenuseid, mis hõlmavad meie kaaskodanike kõiki vanuserühmi: vastsündinutest vanuriteni, puuetega inimesi, vägivallaohvreid ja muud tõrjutud grupid ning sageli tagame neile õiguste ja teenuste ülemäärasel tasemel.

Laialt kasutatakse võimalust rahavahendite juurde tõmbamine taotleva projekti kaudu nii Euroopa Sotsiaalfondist kui ka Euroopa Liidu programmidelt koostöös Zagrebi linna ühenduste ja asutustega kui ka teiste kohalike omavalitsuste, asutuste ning teiste riikide ühendustega.
 
Kasvatus
Haridusasutuste arvu järgi kui mitmekesisuse teenuste ja programmide osas Zagrebi linn pakub arvukalt võimalusi lastele ja noortele, samuti neile, kes soovivad õppida elukestva õppe süsteemi kaudu. Haridusasutuste kvaliteedi näitab asjaolu, et Zagrebi linna õpilased regulaarselt võidavad auhindu piirkondlikel ja riiklikel konkurssidel, eriti multimeedia ja IT ning matemaatika alal. Linn pakub laias valikus prantsuse, inglise ja saksa keeles koolieelset, alg- ja keskkooli asutusi, mis põhinevad erinevate riikide õppekavadel (Horvaatia, Saksa, Prantsuse, Suurbritannia ja Ameerika), kui ka rahvusvaheliselt sertifitseeritud programme, näiteks IB diplom, Middle Years i Primary Years, seejärel Cambrige Secondary ja Advanced kvalifikatsioon.
 
Haridus
Zagrebi ülikool on vanim ja suurim juhtiv ülikool Horvaatia Vabariigis akadeemilises ja teadusuuringute mõttes, mis pakub laia valiku kõikehõlmava kõrghariduse biomeditsiini, biotehnoloogia, sotsiaal-humanitaarne, loodus-, tehnika- ja kunstivaldkonnas. Tal on eriline roll ja vastutus rahvuslikku teadusliku, intellektuaalse ja kultuuripärandi säilitamisel ja edendamisel ning Horvaatia kõrghariduse ja teaduse rahvusvahelise tunnustamiseks ja atraktiivsuse tugevnemiseks. Zagreb samal ajal pakub väga laia valiku polütehnikume, kui era kõrgkoole.