euzg2020 eu2020

Tervis

Zagrebi linnal on pikaajalised tervisetraditsioonid ja kõrgetasemeline tervishoiuteenus, mille põhieesmärk on idee "Tervis kõigile", see tähendab tagamine igale kodanikule igakülgse meditsiinilise abi ja ravi. Tervise kaitse, säilitamine ja edendamine Zagrebi linnas tagatakse tervishoiuteenuse kolmel tasemel (esmane, sekundaarne, tertsiaarne), mis on omavahel ühendatud erialase ja teadusliku koostöö kaudu.

Arvestades, et kohaliku kogukonna arendamine seisneb peamiselt kvaliteedi parandamises ja tervise edendamises Zagrebi linn on alustas ja rakendab mitmeid programme ja projekte, mille eesmärk on elukvaliteedi parandamine, oma kodanike tervise säilitamine ja parandamine. Nad on seotud tervisedenduse valdkondadega: haiguste ennetamisega, varajase diagnoosimisega, raviga ja rehabilitatsiooniga.

Strateegia „Tervis kõigile” põhineb püsiva eesmärgi peal saavutada kõikide jaoks täieliku tervisepotentsiaal, millest kõige olulisem on tervise edendamine ja säilitamine kogu inimelu jooksul ning vähendati esinemissagedust juhtivate haiguste ja vigastuste tänapäeval.

Zagrebi linn osaleb ka Maailma Terviseorganisatsiooni projektis „Tervislikud linnad“, mis on oluline stiimul keskkonnakaitse parandamise suunas, tervislike eluviiside ja tervislike suhete propageerimiseks linnaelanikete vahel, tervishoiuteenuste ümberkorraldamine ennetava meditsiini ja tervise edendamise suunas – ühe  sõnaga sotsiaalse tervise poliitika poole.
 
Sport-vabaaeg
Zagrebi linna sporditegevuste korraldaja on Zagrebi linna Spordiliit, mis toetab, edendab ja töötab välja sporditegevuse arendamise poliitikat. Spordi arendamine Zagrebis põhineb võimalusel suurema osa linnakodanike kaasamisel spordiprogrammides kui aktiivsete kasutajatena, noorte sportlaste toetamist ja arendamist, luues järjepidevuse tipptaseme sportliku saavutusi.
Tervis - Sport-vabaaeg -Rattasõit
Andekatele sportlastele, eriti linna- ja rahvusspordialade tegelejatele, püüakse pakkuda parimaid treenimisvõimalusi ja tingimusi esinemisteks nii kodumaistel kui rahvusvahelistel võistlustel.

Samamoodi tõstetakse esile tegevusi, mille eesmärk on tagamine parimate sportimistingimuste arendamiseks ja parendamiseks spordiga tegelevatele puuetega inimestele ja kurtidele. Selle tegevuse tulemus on see, et Zagrebi linn on valdaja 162 spordirajatist, kus rohkearvuline spordirahvas realiseerib oma ulatuslikku programmi. Lisaks sellele, Zagrebi spordirajatised on ülemaailmselt tähtsate spordisündmuste koht.

Välja arvatud traditsiooni ja arendamist Zagrebi sport veel uhkeldab tulemustega, mis kajastuvad selles, et suurim osa võidetud Horvaatia spordiauhindadest rahvusvahelistel võistlustel kuulub Zagrebi spordile. Lisaks organiseeritud võistlusspordiüritustele korraldab Zagrebi linn ka palju erinevaid spordi- ja huvitegevusi, sealhulgas „Sport kõigile“, „Maailma matkapäev“, Zagrebi maraton ja palju teisi.
 
Tervis - Sport-vabaaeg -Rattasõit
Sport arvude järgi: Zagrebi linna Spordiliit ja 71 liitunud liiget, neist 61 liitu, 6 liitunud liiget ja 3 ajutist liiget; umbes 800 klubi ja 20 professionaalset spordiseltsi; 18500 aktiivset vanemsportlast, 40000 noorsportlast ja veel 50000 harrastussportlast; umbes 1100 ühingut, ettevõtet ja asutust, mis on registreeritud Spordiseaduse alusel ja tegutsevad Zagrebi linnas. Nad ühinevad oma liikmeid ja viivad läbi erinevaid spordiprogramme ja tegevusi; 162 spordirajatist on linna valduses
Rattasõit
Kiire ja mugav sõit soovitud sihtkohta lühikestel (aga ka pikkadel) marsruutidel, tervislik liikumine, loodussõbralik lahendus, sporditegevus ja suurepärane puhkus - seda kõike pakub jalgrattasõit. Jalgrattasport muutub üsna populaarsemaks spordiks ning mitu viimaste aastate jooksul Zagrebi linn on intensiivselt investeerinud jalgrattasõidu infrastruktuuri ning edendab nii linnaelanikke kui ka turiste sagedamini kasutada jalgratast transpordivahendina.
Tervis - Sport-vabaaeg -Rattasõit
Jalgrattaliiklus muutub Zagrebi linnas tähtsamaks, eriti tänapäevase reostuse ajastikul ja suurte hulka autosid, mis tekitavad liiklusummikuid. Püüame pakkuda jalgratturitele vaba liikumist kogu linnas, jälgime trendid, laiendame jalgrattateede võrku, rajame jalgrattaspordi kultuuri.

Voldik