euzg2020 eu2020

Zagrebi kohta

Standardid mis jälgivad linnaelanike vajadusi, aga samal ajal on kohandatud nii turistidele kui ka äripartneritele, Zagreb on Kesk-Euroopa oaas neile kes soovivad elada mugavalt, investeerida targalt samuti neile kes soovivad piiluda sisse tema rikkalikku ajalugu ja avastada palju lugusid ja sündmusi mida ta pakub.

Elanike erakordne külalislahkus, rikkalik kultuuri- ja turismipakkumine on põhjus miks Zagrebi linn kuulutatakse välja parimaks advendi sihtkohaks Euroopas kolmel aasta järjest (2016., 2017. ja 2018.). Peale kauneima advendi sündmust saab linna maagiat nautida aastaringselt: rohelistes parkides ja Zagrebi järvedel, kaetud metsaga Medvednica mäenõlvadel, purskkaevusid ja monumenti, lillede alleesid, väljakuid, tänavaid ja uurides kõiki salapäraseid linna nurki, mis võivad igaühe südant vallutada.

Zagrebi linn on üks sotsiaalselt kõige tundlikest linnadest Horvaatia Vabariigis, mis pakub oma linnakodanikele kindlust ja paremat elatustaset arvukate sotsiaalsete abinõude abil ning hoolitseb puuetega inimeste, pensionäride, laste, perede ja üliõpilaste eest sotsiaal- ja humanitaarprogrammide ning valitsusväliste organisatsioonide projektide aktiivsel toel.

Zagreb on samuti Horvaatia parlamendi, Horvaatia Vabariigi presidendi ja Horvaatia Vabariigi valitsuse paiknemiskoht.

 

 

Linna struktuur
Zagrebi linn täidab omavalitsuse tegevusi linna ja maakonna piires ning tema pädevuses on riigihaldus ja riigiasutuste asjaajamine mida teostavad Zagrebi linna haldusasutused.

Zagrebi linna juhtorganid:

Linna volikogu kui esindusorgan

Zagrebi linna volikogu on linnakodanike esinduskogu mis võtab vastu õigusaktid Zagrebi linna omavalitsuse pädevuse piires ja täidab muid ülesandeid vastavalt seadusele ja Zagrebi linna põhimäärusele. Linnakodanikud valivad linnavolinike otsevalimistel.

Linnapea kui täitevorgan.
Zagrebi linnapea esindab ja kaitseb Zagrebi linna huve samal ajal ta on täidesaatva võimu esindaja. Linnakodanikud valivad otsevalimistel linnapea ja tema kaks asetäitjat. Linna haldusorganite organiseerimise ja tegevusvaldkonna reguleerimise määruse alusel loodi 12 linnakantseleid, 1 linnainstituut ja 3 eriteenistust.

Zagrebi linna kohalik omavalitsus koosneb 17 linnaosast ja 218 kohalikust komiteest mille kaudu kodanikud osalevad volikogudes otse valitud esindajate kaudu. Sama moodi nad osalevad otsuste tegemisel, mis mõjutavad nende igapäevaelu ja töötamise peale kohalikes kogukondades. Linnaosade volikogud aktiivselt osalevad linna juhtimises alates 2001. aastast ning alates sellest ajast, aastast aastasse nende märkimisväärsed panused rahuldavad kogukondlike ja muid  linnakodanike ühise vajadusi kogu linnas, eriti väikeste kommunaalprojektide eduka kavandamisega ja elluviimisega. Alates 2009. aastast on olulise panuse andnud sellistesse tegevustesse ka kohalikud volikogud.
 
Linnarahvas / demograafilised meetmed
Zagrebi linnavõimu põhieesmärk on võimaldada oma linnakodanikele ning eriti noortele, peredele, pensionäridele ja sotsiaalselt haavatavale elanikkonnale kindlustunnet ja kvaliteetset elu . Viimastel aastatel on Zagrebis toimunud püsiv demograafiline kasv, mis on demograafiliste meetmete stimuleerimise tulemus.

Zagrebi linn on mitmekultuuriline keskus Horvaatia Vabariigis kus traditsiooniliselt elavad erineva etniliste, kultuuriliste ja usu tunnustega elanikud ja kelle omadused toovad sisse erilisel ja asendamatul viisil rikkust ja mitmekesisust Zagrebi linna majanduslikku, poliitilisse ja kultuurilisse ja muu ellu.

Zagreb kaitseb, areneb ja edendab inimõigusi, sotsiaalset kaitset ja kodanike osalemist igapäevaelus. Sellest lähtuvalt mõned eesmärgid on: soolise võrdõiguslikkuse parandamine avalikus elus ja perekonnas, rassilise ja muu diskrimineerimise vastu võitlemine, seksuaalsete, rassiliste, rahvuslike, usu ja muude vähemuste õiguste kaitsmine, edendades samal ajal nende õigusi ja vabadusi. Samuti toimub stimuleerimine kodanikuühiskonna arengut ja ühinemisvabaduse õigust erinevate ühingute mis esindavad teatud gruppide vajadusi ja huve kohalikus elanikkonnas.